(Συρία περ. 490-Κωνσταντινούπολη, περ. 556). Θεωρείται ως ένας από τους μεγαλύτερους υμνογράφους της ελληνικής γλώσσας.