Αόρατη φυσιογνωμία που παρενοχλεί τα τεκταινόμενα επί Χάρτου.