Έκτακτο Παράρτημα

Έκτακτο Παράρτημα


Ο κ. Γιώργος Μουλουδάκης προσθέτει ένα δώρο-βίντεο, ως συμπλήρωμα του κειμένου του «Σκοτεινή Πλευρά της Μνήμης/η Προκυμαία — μια παράσταση», που αναρτήθηκε στον Χάρτη Σεπτεμβρίου. Σημειώνει δε ότι «για την αυτοπρόσωπη παρουσία του στο βίντεο ουδεμίαν ευθύνη φέρει, καθότι η κάμερα συνελήφθη απρεπώς καταγράφουσα κατά την διάρκεια ηχηρών σκέψεων».
Ζητά «συγγνώμη απ’ τους απαιτητικούς φιλόμουσους, για το αποσπασματικό των έργων και για το πρόχειρο των ηχογραφήσεων, απ’ τους εραστές τής κατ’ ιδίαν ανάγνωσης της ποίησης, για την χρηστική παρουσίαση των ποιημάτων και το θραυσματικόν των θραυσμάτων του Ηρακλείτου, καθώς και από όλους, για το γεγονός ότι ένα μέχρι πρότινος μυστηριώδες τμήμα των ενεργειών της ομάδας —η ζωντανή παράσταση— καθίσταται με το παρόν ακροθιγώς, όσο και παραπλανητικά, δημόσιο.»
Συμπληρώνει επίσης ότι «τα πάντα θα διασωθούν κατά τη διάρκεια μιας μέλλουσας συναστρίας, τότε που οι συντελεστές θα συνομιλήσουν επί σκηνής με το επί της οθόνης ψηφιακό τους αντίγραφο, εκεί, στην πλατεία, τον τελευταίο εναπομείναντα τόπο της ζώσας ποίησης.»
Ως αντίδωρο στην παραπάνω πράξη, κατατίθεται παραλλήλως το νέο κείμενο-σχόλιο του ιδίου για τις μεταμφιέσεις της ξιπασιάς, με τίτλο Χωρίς επίθετα, εδώ, στις «Κλίμακες» του Χάρτη Δεκεμβρίου (#48).

[ Για την ιστορία: Φυσικός αυτουργός του βίντεο υπήρξε ο Βασίλης Κουντούρης, συναυτουργός καθώς και ηθικός αυτουργός, ο Γιώργος Μουλουδάκης. Οι λοιπές πληροφορίες βρίσκονται στο κείμενο του Σεπτεμβρίου. ]

Το βίντεο: