Ιατρός καρδιολόγος, πτυχιούχος της Ισπανικής Φιλολογίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Ασχολείται με την λογοτεχνική μετάφραση από την ισπανική στην ελληνική γλώσσα.