Καρδιολόγος. Τελειόφοιτη του Τμήματος της Ισπανικής Φιλολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ασχολείται με τη τη μελέτη και την έρευνα της ισπανικής γλώσσας και τη μετάφραση από και προς την ισπανική γλώσσα.