(Κοζάνη 1982). Σπούδασε Νομικά στο ΑΠΘ. Έχουν εκδοθεί τα έργα του: Αγάννιφος (εκδ. Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος), Οι τεχνικοί του κράτους και ο υαλουργός του Voorburg (εκδ. Κοβεντάρειος Βιβλιοθήκη Κοζάνης), Συνάντηση (εκδ. Gamecragt), Κοχινούρ ή ο κριτής του χάους (εκδ. Gamecraft), Αρχαία Ελλάδα – Αρχαία Κίνα: παράλληλη φιλοσοφική σκέψη (εκδ. Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος).