Κατάγεται από τη Νάουσα Ημαθίας. Είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ και κάτοχος διπλωμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του ίδιου τμήματος. Από το 2007 διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και από το 2017 στο τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ. Tο ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα της λογοτεχνικής κριτικής, της λογοτεχνικής μετάφρασης και της διδακτικής και θεωρίας της λογοτεχνίας. Έχει δημοσιεύσει μελέτες της σε φιλολογικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Επιμελήθηκε σε συνεργασία με τον Παν. Μουλλά και τη Μαρία Βερτσώνη-Κοκόλη την έκδοση Αλληλογραφία (1895-1959). Μανόλης Τριανταφυλλίδης, Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ, 2001.