Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και στην Αγγλία. Διδάσκει επί εικοσιδύο χρόνια Νεοελληνική Φιλολογία στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το επιστημονικό πεδίο όπου κινείται περιλαμβάνει την ποιητική της ανατροπής (σάτιρα, ειρωνεία, παρωδία, χιούμορ), τη λογοτεχνία, τη θεωρία της λογοτεχνίας, τη μελέτη των αρχείων και του τύπου σε σχέση με τη λογοτεχνία και τη μετάφραση. Οι περισσότερες μελέτες της έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα https://upatras.academia.edu.