(Αθήνα 1973). Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πήρε το πτυχίο της το 1998 και στη συνέχεια ειδικεύτηκε επί πενταετία στην Κυτταρολογία. Γράφει πεζά και ποίηση και έχει μεταφράσει και επιμεληθεί ιατρικά βιβλία. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα Ελληνικού Πολιτισμού και Δημιουργικής Γραφής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων. Έχει επίσης αναπτύξει ακτιβιστική δραστηριότητα πάνω στα προβλήματα ακοής και ειδικότερα στην μεταγλωσσική κώφωση, από την οποία πάσχει και η ίδια. Είναι πρόεδρος του Σωματείου: «Ακουστήριξη – Κίνηση για την προσβασιμότητα κωφών και βαρηκόων με προφορικό λόγο».