Σπούδασε Τεχνολογία Τροφίμων. Συμμετείχε στη συλλογή διηγημάτων Ένας κήπος, ένα γεύμα και ένας έρωτας (εκδ. Ελκυστής 2019) και στη συλλογή ποιημάτων & πεζών Φλέβες γραφής (εκδ. Ρώμη 2019). Δημοσιεύσεις στα περιοδικά Παρέμβαση, Περί ου, Εxitirion, Φρέαρ.