Σπούδασε μετάφραση στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου ολοκλήρωσε και τις μεταπτυχιακές της σπουδές με θέμα την Επιστήμη της Μετάφρασης. Ζει και εργάζεται ως μεταφράστρια στη Θεσσαλονίκη.