Σπούδασε Μεσαιωνική και Νεότερη Ελληνική Φιλολογία (ΑΠΘ) και Δημιουργική Γραφή (ΕΑΠ). Εργογραφία: Ο εξπρεσιονισμός στην ποίηση του Κ. Θ. Ριζάκη, Οκτώ προσδόκιμες θεάσεις (εκδ. Κουκκίδα 2020). Συμμετοχή σε συλλογικά έργα: 26 Βραβευμένα Διηγήματα, εκδ. Κoράλλι 2019· Ανθολογία Η΄ Παγκόσμιου Διαγωνισμού, Unesco 2019· Κι αν τα κτίρια μιλούσαν (κείμενα μεταπτυχιακών φοιτητών ΕΑΠ, Κέδρος 2019)· Φλέβες Γραφής (εκδ. Ρώμη 2019) [επιμέλεια]· 150 Βραβευμένα ποιήματα (εκδ. Κοράλλι 2020)· Το Τραγούδι των Ινουίτ (διηγήματα), Βακχικόν 2021.