Γεννήθηκε στην Αθήνα. Εκπαιδεύτηκε στον Τομέα Μηχανογράφησης στο Τμήμα Προγραμματιστών. Σπούδασε χειρισμό ιατρικών μηχανημάτων. Εργάζεται ως τεχνολόγος ακτινολόγος. Παρακολούθησε μαθήματα δημιουργικής γραφής.