(Αθήνα 1966). Kαθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Έχει δημοσιεύσει τις μονογραφίες H Μεγάλη Ιδέα του λυρισμού. Μελέτη του Προλόγου στη Ζωή του Σικελιανού (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1999), H γένεση των πατέρων. Ο Σικελιανός ως διάδοχος των εθνικών ποιητών (Καστανιώτης 2005) και Ποίηση και πολεμική. Μια βιογραφία του Γιώργου Κοτζιούλα, επίμετρο-γλωσσάρι Ν. Σαραντάκος (Κίχλη 2015 – Βραβείο Δοκιμίου του περ. Ο Αναγνώστης 2016). Επίσης, τη συναγωγή μελετημάτων Μεταπλάσεις, παρωδίες, αντίλογοι. Όψεις της νεοελληνικής ποίησης του 20ού αιώνα (Gutenberg 2019), τη μελέτη-ανθολόγιο Μαρία Κυρτζάκη (Γκοβόστης 2020) και τις ποιητικές συλλογές Ερωτοπαίγνια (Κέδρος 2019) και Πορτρέτα (Κέδρος 2021).