(1969) Ποιητής. Εκ παραλλήλου είναι μελετητής της αγγλόφωνης μοντέρνας και μεταμοντέρνας λογοτεχνίας, καθώς και του χάικου, και εργάζεται ως μεταφραστής με ειδίκευση στους τρεις προαναφερθέντες τομείς. Το 1993 επινόησε το «σύμμεικτο σονέτο». Το 2008 εισήγαγε την ιδέα της «οργανικής αντιμετάθεσης». Ζει αποσυνάγωγος στο Παρίσι. Ποιήματα και δοκίμιά του έχουν εκδοθεί και δημοσιευθεί, ανά τον κόσμο, σε δώδεκα γλώσσες.