(Ρουμανία 1947). Είναι πανεπιστημιακός, συγγραφέας και μεταφραστής.