Απάνθισμα από ανέκδοτο, ημιτελές • ΛΕΞΙΚΟ •

Απάνθισμα από ανέκδοτο, ημιτελές  •  ΛΕΞΙΚΟ  •

Ζηλοτυπία = η μετά ζήλου εκτύπωση, η λατρεία περί τα τυπογραφικά.

Ηθικολογικός = αυτός που η ηθική του κυμαίνεται σε λογικό επίπεδο.
Ηρώον = χώρος όπου γίνεται χρήση ηρωίνης.

Θαλαμηγός = υπεύθυνος, προϊστάμενος θαλάμου.
Θανατηφόρος = φόρος καταβαλλόμενος λόγου θανάτου.
Θερμοκρασία = η έξαψη, η αίσθηση θερμότητας, σε άτομο που έχει καταναλώσει πολύ κρασί.

Ιδιοτέλεια = η προσωπική τελειότητα.
Ιεραπόστολος = ιερέας που έχει αποβάλει τη στολή, της αμφίεσής του.
Ιλαροτραγωδία = τραγική κατάληξη ασθενούς που πάσχει από ιλαρά.
Ισοζύγιο = αντίθετο της λ. διαζύγιο.
Ισολογισμός = Ισορροπημένη σκέψη, στοχασμός.

Κάλπικος = ο αναφερόμενος στην κάλπη, ο της κάλπης.
Καρδιογράφημα = κείμενο αισθηματικού περιεχομένου.
Κατακερματισμός =  μεγάλη ποσότητα κερμάτων.
Κατακλυσμός = υπερβολική χρήση κλύσματος.
Κτηνωδία = τραγούδι που το τραγουδούν κτήνη.
Κυριαρχία = επικράτηση κυριών και κυρίων.

[ημι] ΤΕΛΟΣ

 

αυτόν το μήνα οι εκδότες προτείνουν: