Εκδοχες ενοχες

Mikro14

Εν τούτοις τίποτα δεν δια
ταράσσει τη γαλήνη των
«ψυχικών μου καταστάσεων»
όπως λένε μερικοί τη διά

θεση των συγκινήσεών μου
αλφαβητικά: την Ανάγκη
να πάω κάπου να πάρω κάτι
σε μαγαζί ή σε γραφείο

τη βιασύνη να διορθώσω
κάτι που παραμέλησα ενώ
το επιζητούσα έντονα
όμως από δειλία δεν έπραξα

αρκετά να τακτοποιήσω 
κατά Γράμμα και πνεύμα
τα παρακάτω – αποδελ
τιώνοντας τις παρατηρήσεις

ενός ψυχωτικού που προέβλεπε
εντός τακτής ημερομηνίας
ένα ζητηματάκι μείζονος
σημασίας με άμεσο σκοπό

να σταματήσει εξ ημισείας
το μάλλον ή ήττον θέμα
της ταπεινωθείσης ικεσίας
πριν απ’ το τέλος του κόσμου.


13 Νοεμβρ. 2015

Σχέδια του Ν. Βαλαωρίτη

Meg1
Ilya Suites in Alonissos Island, Greece
ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
 

αυτόν τον μήνα οι εκδότες προτείνουν: