Εκδοχες ενοχες

Mikro14

Εν τούτοις τίποτα δεν δια
ταράσσει τη γαλήνη των
«ψυχικών μου καταστάσεων»
όπως λένε μερικοί τη διά

θεση των συγκινήσεών μου
αλφαβητικά: την Ανάγκη
να πάω κάπου να πάρω κάτι
σε μαγαζί ή σε γραφείο

τη βιασύνη να διορθώσω
κάτι που παραμέλησα ενώ
το επιζητούσα έντονα
όμως από δειλία δεν έπραξα

αρκετά να τακτοποιήσω 
κατά Γράμμα και πνεύμα
τα παρακάτω – αποδελ
τιώνοντας τις παρατηρήσεις

ενός ψυχωτικού που προέβλεπε
εντός τακτής ημερομηνίας
ένα ζητηματάκι μείζονος
σημασίας με άμεσο σκοπό

να σταματήσει εξ ημισείας
το μάλλον ή ήττον θέμα
της ταπεινωθείσης ικεσίας
πριν απ’ το τέλος του κόσμου.


13 Νοεμβρ. 2015

Σχέδια του Ν. Βαλαωρίτη

Meg1
 

αυτόν το μήνα οι εκδότες προτείνουν: