Τάνταλος

                                                                                                                        στον Albert Arribas

Hernan Bas (ΗΠΑ, 1978), «Tάνταλος», 2005 (λάδι και ακρυλικά σε καμβά)
Hernan Bas (ΗΠΑ, 1978), «Tάνταλος», 2005 (λάδι και ακρυλικά σε καμβά)

————————
a b   æ t e r n o

————————

Δεν είμαι ο Τάνταλος

Χρόνια ερειπίων μπροστά μου

Δεν είμαι αυτός

Θρήνος

Εκτάσεις από καρποφόρα πίσω μου
Νερά και νερά

Αυτός που είμαι τώρα

Δεν βλέπω πρόσωπο

Είμαι χωρίς

Δεν με λένε Τάνταλο

Είμαι αυτός που πεινάει
Αυτός που διψάει

Αλλά δεν είμαι πια

Θρήνος

Υπήρξα

Τώρα που θέλω την ζωή
δεν την έχω

Τίποτα μαζί μου

Κοιτώ επάνω
Τίποτα
Επάνω κενό
Κοιτώ το κενό
Κανείς επάνω

Εδώ όλα
στην θέση τους
Τα φύλα
Τα σώματα

Η ομορφιά των φύλων
Των σωμάτων

Κι εγώ απέναντι

Κι επάνω
τίποτα

Απόσταση

Όλα κινούνται απέναντι
Σε απόσταση

Αν είμαι ο Τάνταλος
είμαι αλλιώς

Αλλιώς δεν είμαι

Θρήνος

Κοιτάζω
Τα μάτια βλέπουν
Η όραση σφάγιο
Το βλέμμα αιμορραγία

Μάτια τραύματα
Μ’ αυτά τα μάτια
βλέπω

Τι βλέπω

Βλέπω μόνο
Μόνο βλέπω

Είμαι εδώ
Εδώ όπου ήμουν πάντα
Εδώ που μ’ έφεραν
Εδώ που έμεινα
Μη μπορώντας
να φύγω

Δεν έχω φύγει
Αμετακίνητος εδώ
Η ακινησία ο μύθος μου
Ο μύθος μου
εγώ

Μόνον αυτό
κι εγώ

Αυτό απέναντι

Όλα τα άλλα πίσω
Δεξιά η αρχή
Αριστερά
το τέλος
Αυτό είναι όλα
εδώ

Κι εγώ όλος

Σώμα που στέκεται
άκαμπτο στραμμένο
μπροστά μόνο μπροστά

Βλέπω
αλλά δεν θέλω

Δεν βλέπω τίποτα
Θέλω να δω

Βλέπω
αλλά μόνο βλέπω

Θρήνος

Δεν βλέπω
γιατί μόνο βλέπω
Στέκομαι και βλέπω
αλλά μόνο βλέπω

Θρήνος

Τίποτα δεν έρχεται

Τίποτα δεν πλησιάζει

Όλα ανταποκρίνονται
αλλά δεν έρχονται

Δεν ανταποκρίνονται

Δεν πλησιάζουν

Θρήνος

Τίποτα δεν ανταποκρίνεται

Γιατί τίποτα δεν έρχεται

Τίποτα δεν πλησιάζει

Γιατί τίποτα δεν έρχεται

Γιατί τίποτα δεν ανταποκρίνεται

Καλύτερα να μην βλέπω
Δεν μπορώ

Ο μύθος μου έγινε ιστορία
Γι’ αυτό δεν μπορώ

Όλα τα χρόνια
άδειασαν τον μύθο
τον έκαναν ιστορία

Ο μύθος έγινε χρόνος

Τώρα μετρώ τον χρόνο
Μετρώ την ιστορία
Μετρώ την απόσταση
Μετρώ αυτό που δεν βλέπω
Μετρώ αυτό που δεν έρχεται
Αυτό που δεν πλησιάζει
Αυτό που δεν ανταποκρίνεται

Πάγος

Πάγος

Στέκομαι

Μπορώ να γύρω
μπροστά
Το κάνω αλλά
τίποτα δεν πλησιάζω
Ερχομαι προς αυτό
που πλησιάζω

Δεν το πλησιάζω

Θρήνος

Δεν έρχομαι προς αυτό

Θρήνος

Αυτό δεν έρχεται
προς εμένα
αυτό δεν με πλησιάζει
είναι κοντά
είναι πολύ κοντά
αλλά δεν το φτάνω·
δεν το φτάνω

είμαι εδώ
δεν είμαι εκεί

Απόσταση
Εγώ εδώ
Αυτό εκεί
Το κοιτάζω

Δεν με κοιτάζει
Δεν μπορεί
Δεν ξέρει ότι είμαι εδώ
ότι το κοιτάζω
κι αν ξέρει
δεν μπορεί
δεν ξέρει
δεν μπορεί

Πάγος

Το σώμα
εκεί
Περιστρέφεται
Κάνει χορευτικούς γύρους
Ανοίγει τα χέρια
Τα τεντώνει
Ανοίγει τα δάχτυλα
Τα τεντώνει
Κλείνει τα μάτια
Τραγουδάει
Το σώμα του
εκπέμπεται ελατήριο
Το κεφάλι του
μένει αγαλμάτινο
Τα μαλλιά πυκνά
Λεπτή κατατομή
Χείλη κυκλαδικά
Σώμα σε ανάταση

Το κάλλος
γλυπτική ομοίωση
υλική αποθέωση

Πάγος

Πάγος

Πάγος

Το κοιτάζω

Όσο το κοιτάζω
δεν το βλέπω

Όσο προσπαθώ
είναι συνεχώς
μόνο εκεί

Περιστρεφόμενο
χωρίς να έρχεται
χωρίς να πλησιάζει

Αυτό εκεί
Εγώ εδώ

Θρήνος

Πάγος

Ποιος είμαι

Δεν έχω όνομα

Είχα
Τώρα δεν έχω
Μετά από τόσα χρόνια

Τώρα
σήμερα
Δεν είμαι ο ίδιος
Η στάση ίδια
Ίδια η κατάσταση
Ίδιο το βλέμμα
Απέναντι
Γύρω μου
Επάνω τίποτα

Μόνον εδώ

Πώς
ονομάζεται
αυτό

Ποιο σήμερα
το όνομά μου

Είμαι άλλος
Είμαι ιστορία

Χρόνος

είμαι μύθος
Δεν είμαι ο Τάνταλος
Ποιος είμαι
Τι κάνω εδώ
Γιατί εδώ
Γιατί τώρα
Γιατί σήμερα εδώ

Δεν ξέρω

Ξέρω

Είμαι απέναντι
Εχω απέναντι
αυτό που δεν έρχεται
δεν πλησιάζει
Χορεύει
Τραγουδάει
Λικνίζεται
Ο χορός του
Ο ρυθμός του

Είμαι αρχαίος

Το τραγούδι του
ώριμο φρούτο

Τα χέρια του
Οι κινήσεις τους
σαν απλωτά νερά
Το σώμα του
δέντρο
Τα κλαδιά του
στέλνουν παλμούς
Τα φύλλα του
φιλούν
Ο κορμός του
σφύζει από φλέβες
Η φύση
Η σάρκα
Ενας ζωντανός

Θρήνος

Θρήνος

Πάγος

Στέκομαι
Κοιτάζω

Λέω έλα
Λέω πλησίασε
Λέω δώσου
Λέω γίνε
Λέω άσε με
Δώσου μου
Γίνε δικό μου
Ασε με να σε φάω
Να σε πιω
Πεινάω
Διψάω

Πάγος

Δεν έρχεται
Δεν πλησιάζει
Δεν δίνεται

Είναι εκεί
Εκεί
Μόνον εκεί

Θρήνος

Περιμένω

Είμαι εδώ

Περιμένω
Και περιμένω

Είμαι αυτός
που περιμένει
Αυτό μόνο μπορώ

Να βλέπω
και να περιμένω

Να περιμένω
να έρθει
να πλησιάσει
να δοθεί
να γίνει δικό μου
να με αφήσει να το φάω
να το πιω

Να το φάω
Να το πιω

Δεν θα γίνει

Περιμένω

Είναι εκεί
Το βλέπω
Το θέλω
Το θέλω όλο
Όλο

Πάγος

Απέναντι
Απόσταση

Πάντα απέναντι
Πάντα απόσταση

Ακίνητος
Ποιος είμαι
Δεν έχω όνομα
Δεν είμαι ο Τάνταλος

Είμαι αρχαίος
Είμαι τώρα
Είμαι εδώ
Είμαι δεν είμαι
Είμαι ο τώρα
Είμαι ο εδώ

Ο ακίνητος

Ο πεινασμένος

Ο διψασμένος

Θρήνος

Θρήνος

Πάγος

πάγος

Απλώνω το χέρι
Μπορώ
Το τεντώνω
Μπορώ
Τεντώνω τα δάχτυλα
Αγγίζω
Τα δάχτυλα αγγίζουν
Αγγίζουν τον πάγο
Τον αγγίζουν
Αγγίζουν
όχι αυτό
αυτό που θέλω
τα δάχτυλα
αγγίζουν τον πάγο

Δεν αγγίζουν
αυτό

Αγγίζουν
το απέναντι

Αγγίζουν
την απόσταση

Δεν το αγγίζουν

Η αφή
δεν είναι επαφή

Αυτό
μένει ανέπαφο

Το ανέπαφο
Το ανέγγιχτο

Είναι εκεί
Κινείται εκεί
Χορεύει εκεί
Τραγουδάει εκεί
Σώμα εκεί
Τα μαλλιά λάμπουν εκεί
Τα χείλη λάμπουν εκεί
Η ανάσα βγαίνει εκεί
Τα πόδια περιστρέφονται εκεί
Ελιγμοί αρχαίοι εκεί
Κάμψεις αρχαίες εκεί
Συσπάσεις αρχαίες εκεί
Πρόσωπο από ανδρεία εκεί
Σάρκα από σάρκα εκεί
Όλη εκεί
Ζωντανή εκεί

Θρήνος

Θρήνος

Πάγος

Κοιτάζω

Ποιος είμαι

Τώρα
Εδώ

Δεν είμαι
ο Τάνταλος

Είμαι
αυτό
εκεί

Το όνομά μου
είναι
αυτό
εκεί

Αυτό

Θρηνώ

Πάγος

Αυτό εκεί

Πένθος

Εγώ

Εκεί

               

Τζούλιο Σανούτο, «Tάνταλος» (χαρακτικό, 1557–70)
Τζούλιο Σανούτο, «Tάνταλος» (χαρακτικό, 1557–70)

ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ Δημήτρη Δημητριάδη ΣΤΟΝ ΙΑΝΟ.