Πειρατικό

Πειρατικό


Εσείς που βρήκατε το τέλος
και τέλος, τίποτα δεν βρήκα-
τε, πόσο οι φαιδροί χαρήκα-
τε! Παρατήσατε το βέλος,

το τόξο, τη φαρέτρα σας
όπου σας έβγαλε ο δρόμος
ή όπου εσείς τον βγάλατε· όμως
δεν είναι για τα μέτρα σας

η ζήση αυτή. Μα όσοι τολμάτε
και το παιδί που κουβαλάτε
ρωτήσετε ποιος ο σκοπός

μέσα στην τόση εκζήτηση
γελώντας θα φωνάζει πως
λιμάνι είναι η αναζήτηση.

 

αυτόν το μήνα οι εκδότες προτείνουν: