(1946). Ποιητής, εικαστικός καλλιτέχνης διαμέσων (ζωγραφική, φωτογραφική, διαμέσα/intermedia, performance/επιτέλεση, εγκαταστάσεις). Έγραψε δοκίμια και επιστημονικά άρθρα για την Τέχνη, την επιστήμη/τεχνολογία, την υγεία ως κοινωνικο-πολιτιστικά φαινόμενα και τη νεοτερικότητα. Ατομικές και συλλογικές εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφικής και οπτικής/εικονοσχηματικής ποίησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συμμετοχές σε εκδόσεις και «εναλλακτικές» καλλιτεχνικές δραστηριότητες με ειδικό ενδιαφέρον για τις συζεύξεις Τέχνης και νέων τεχνολογιών. Εκδότης του φυλλαδίου τέχνης Κλίναμεν (1980-90) και του ομότιτλου περιοδικού (εκδ. Ερατώ, 1990-94), artists books. Κλίναμεν ηλεκτρονικό (2001-). Ομότιμος καθηγητής Κοινωνιολογίας, ΕΣΔΥ-Παν/μιο ΔΥ.ΑΤ. Πρόσφατα βιβλία: Monogatatari II, ποίηματα (ελληνικά, αγγλικά, ιαπωνικά), La Bibliothèque, Αθήνα 2017. Η τεθλασμένη ισορροπία. Περί κρισιολογίας (κείμενα & φωτογραφίες), La Bibliothèque, Αθήνα 2018.

www.dagrafiotis.com
www.crisiology.org
www.lensculture.com/demosthenes-agrafiotis