Ο πετεινός

Κτέρισμα παιδικού τάφου, β΄ μισό 4ου αι. π.Χ.
Κτέρισμα παιδικού τάφου, β΄ μισό 4ου αι. π.Χ.

Με τι χαρά δώρισαν στο παιδί τους
τον κίτρινο τον κόκκινο τον πετεινό.
Με τι χαρά κι εκείνο τον εδέχθη.
Μαζί του τον επήρε
για να λαλεί
μες στων χωμάτων τη σιωπή
ο κίτρινος ο κόκκινος ο πετεινός.

[ Νεκρόπολη Πέλλας, 4ος αιώνας π.Χ.-21ος αιώνας μ.Χ. ]

 

αυτόν το μήνα οι εκδότες προτείνουν: