(Αθήνα 1944) Σπούδασε Νομικά στο
ΑΠΘ
. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου
Paris VIII και ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει γράψει
δοκίμιο, θέατρο και ποίηση. Η γαλλική κυβέρνηση τον έχει τιμήσει το 2008
με τα διάσημα του Αξιωματούχου της Τάξεως των Ακαδημαϊκών Φοινίκων και το
2012 με τα διάσημα του Τάγματος των Γραμμάτων και των Τεχνών.