Λυπάμαι, χάσατε (εξ ορισμού)

Απάντηση του Κουίζ 28

Στο προηγούμενο κουίζ αναζητούσαμε τον ζωγράφο που έκανε το σκίτσο του ποιητή Σωτήρη Σκίπη. Ήταν ο Modigliani.

——————— ¤ ———————

Κουίζ   29

Στο παρόν κουίζ έχουμε ένα ακόμη σκίτσο του Modigliani.
Ποιον Έλληνα ποιητή έφερε ο δρόμος στον Modigliani;

Λυπάμαι, χάσατε (εξ ορισμού)
ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
 

αυτόν το μήνα οι εκδότες προτείνουν: