Δύο ποιήματα

Ερασιτέχνες

Παιδιά που παίζαμε στους δρόμους, παίζαμε
στ’ άδεια οικόπεδα, στις γειτονιές
και πού δεν παίζαμε, ύστερα
ήρθε ο δάσκαλος, είπε αμελείτε
τα μαθήματά σας, ύστερα
ήρθε ο θεολόγος, παίζετε
εν ου πακτοίς μας αποπήρε, ήρθε
ο τροχονόμος βλοσυρός, υπέρβαση όλων
των ορίων μας κατελόγισε, αυτόκλητος

ήρθε ο προπονητής, συλλήβδην
μας απέρριψε, δεν κάνετε απεφάνθη
για καμιά ομάδα, ερασιτέχνες·

ωραία ήτανε που παίζαμε παιδιά
στις γειτονιές, στους δρόμους, στ᾿ άδεια οικόπεδα.

Φωτ. της Βούλας ΠαπαΪωάννου (1945-47)
Φωτ. της Βούλας ΠαπαΪωάννου (1945-47)


Τρέχει...

Ας το επαναλάβω, τρέχει
με την πιο γρήγορη ταχύτητα
του κόσμου, ποιος
το κυνηγάει;

Ποιος κυνηγάει το φως σ᾿ αυτόν τον κόσμο;

 

αυτόν το μήνα οι εκδότες προτείνουν: