Η απόστασηΜε συγχωρείτε που βρίσκομαι εδώ
Θέλω να σταθώ δίπλα σας
Έστω για λίγο

Στην συνέχεια ίσως αρχίσω
Να βηματίζω ρυθμικά γύρω σας

Μπορεί να υποθέσετε πως σας περιπαίζω
Ας αποφύγουμε τις υποθέσεις απόψε

Συγγνώμη που σας διέκοψα
Εισέβαλλα στον χώρο σας

Παρατηρήστε την θάλασσα πίσω μου
Αγνοήστε με
Έστω για λίγο

Παρατηρήστε τις διακυμάνσεις της,
Τα χρώματα της
Από το λεπτό έως και το θεοσκότεινο, φάσμα της
Τον πυρετό αλλά και την γαλήνη της
Μην αργήσεις να επιστρέψεις σε μένα
Συγγνώμη για τον ενικό.

ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
 

αυτόν το μήνα οι εκδότες προτείνουν: