Δύο συνεντεύξεις στα «Νέα»

——————
ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΕΒΕΛΑΚΗ
——————

Συνέντευξη στην Αθηνά Γληνού (3/2/1981)

Δύο συνεντεύξεις στα «Νέα»

Συνέντευξη στη Μικέλα Χαρτουλάρη (13/3/1990)

Δύο συνεντεύξεις στα «Νέα»
ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
 

αυτόν το μήνα οι εκδότες προτείνουν: