Οι ποιητές, η φωνή τους

Πάνω αριστερά: Robert Browning· Πάνω στο κέντρο:Arthur Conan Doyl· όρθιος: Romain Rolland· κάτω αριστερά: Άγγελος Σικελιανός· κάτω στο κέντρο: Emile Verharen
Πάνω αριστερά: Robert Browning· Πάνω στο κέντρο:Arthur Conan Doyl· όρθιος: Romain Rolland· κάτω αριστερά: Άγγελος Σικελιανός· κάτω στο κέντρο: Emile Verharen

Συνεχίζουμε το αφιέρωμα μας σε μεγάλες ιστορικές ποιητικές φωνές σε ιστορικές ηχογραφήσεις.
Εξ ίσου ιστορικές και οι μουσικές που παρεμβάλλονται (της περιόδου 1880-1900).
Στο δεύτερο αυτό αφιέρωμα θα ακούσουμε δύο Βρετανούς τον Robert Browning (1812-1889) και τον δημιουργό του Sherlock Holmes Arthur Conan Doyle (1859-1930), έναν Γάλλο βραβευμένο με Nobel, τον Romain Rolland (1866-1944) και έναν Βέλγο τον Emile Verharen (1856-1916).

Τέλος, τον «δικό μας» Άγγελο Σικελιανό (1884-1951).
ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ

1. The Czar of the Tenderloin, ηχογράφηση 1897

2. Laughing Song, ηχογράφηση 1896

3. Nini, Ninette, Ninon, ηχογράφηση 1899

4. Deep blue sea (piccolo solo), ηχογράφηση 1899

5. Finale – Poet and Peasant / Suppé, ηχογράφηση 1901

ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
 

αυτόν το μήνα οι εκδότες προτείνουν: