30 παραλλαγές σ’ ένα θέμα

Φωτογραφία εν Queneau
Φωτογραφία εν Queneau«Ουλιπό» είπε ο Κενό

«Ό,τι πω» αντήχησε το κενό

«Ου λείπω» πρόσθεσε ο συνεπής

«Ου λοιπόν» γκρίνιαξε ο συντηρητικός

«Ούλοι αν πω» μούγκρισε ο χωριάτης

«Ου λίπος» βεβαίωσε ο εστιάτωρ

«Όλοι που…» κάλεσε ο γυμνασιάρχης

«Δούλοι υπό» θρήνησε ο νέγρος

«Όλοι υπό» διέταξε ο δικτάτωρ

«Όλοι ίππο» φώναξε ο αναβάτης

«Τρούλλοι εδώ» έδειξε ο ιερέας

«Σούλι πωωω» έκραξε ο Τζαβέλλας

«Το λοιπόν» συνέχισε ο βλάχος

«Του λοιπού» αγόρευσε ο δικηγόρος

«Εκλιπών » ψιθύρισε ο ετοιμοθάνατος

«Πόλη υπό» ανήγγειλε ο πολιορκητής

«Υπόλοιπο» ενημέρωσε ο λογιστής

«Πιο λιτό» παρατήρησε ο κριτικός

«Μπούλη εδώ» φώναξε η νταντά

«Τζούλη beau» αστειεύτηκε η Μελίνα

«Billy Bo» αναζήτησε ο μόδιστρος

«Κούλη ας πω» χαμογέλασε ο Στολίγκας

«Τούλι εγώ» γέλασε η νύφη

«Φλου εικών» παραπονέθηκε ο φωτογράφος

«Μιαούλη απών» πανηγύρισε ο Τούρκος

«Όλοι εν πλω» φώναξε ο πλοίαρχος

«Oυλή-peau» είπε ο ελληνογάλλος δερματολόγος

«Ντου λοιπόν» είπε χαμηλόφωνα ο κλέφτης

«Μου λείπω» είπε ο νάρκισσος

«Tulip-o» πρόσθεσε ο ανθοπώλης

ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
 

αυτόν το μήνα οι εκδότες προτείνουν: