Ερημόπολις - Τα τετράδια του ΝΘ

Ερημόπολις - Τα τετράδια του ΝΘ

Ένα περιοδικό που δεν κυκλοφόρησε.

Η ιδέα ήταν να εκδίδεται σε ετήσια βάση από τους φίλους του, με τίτλο Ερημόπολις—Τα τετράδια του Νάσου Θεοφίλου και με χρηματοδότηση εκ περιτροπής κάθε φορά από διαφορετικό εκδότη (είχε ήδη γίνει συνεννόηση με τις εκδόσεις Νεφέλη, Εστία, Εξάντας και Ύψιλον). Θα ήταν ανοιχτό στις συνεργασίες και θα περιλάμβανε κείμενα και μελέτες για το έργο του ΝΘ, αλλά και πρωτότυπα έργα (λογοτεχνικά, εικαστικά, μουσικά) βασισμένα στο πρόσωπο και στα βιβλία του του. Μαζεύτηκαν μερικά κείμενα, αλλά, τελικά, το εγχείρημα δεν ευοδώθηκε.

Χειρόγραφο του Νάσου Θεοφίλου (1979)
Χειρόγραφο του Νάσου Θεοφίλου (1979)
ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
 

αυτόν το μήνα οι εκδότες προτείνουν: