Ημερολογιακά

Ημερολογιακά (1983-1993)

Σχέδια του M. C. Escher
Σχέδια του M. C. Escher

4. Πυρίτις

Μία μορφή πυρίτιδος
Είναι και η γύρις
Η τελευταία έκρηξις εσήμανε την Άνοιξι
Συναγερμός ανθέων
Καταιγισμός εντόμων
Επιτιθέμεθα και δρέπομεν τας δάφνας

[Αθήνα, Σεπτέμβριος 1984]

5. -ΛΛ-

Πενταλιές, εξαπτέρυγα και
τριαντάφυλλα
Πώς αλλιώς να διασχίσης μικρός
την Μεγάλη Εβδομάδα;

9γ. Παρέα

Παρέα που προχωρεί
Άλλοι κρατούν εικόνες
Άλλοι εικονίζονται
Όλοι σκονίζονται
Λίγο-πολύ

10. Παραλία του Άτλαντος

                                        της ΕΠ

Η παραλία τού Άτλαντος
Εκεί όπου η Ταραχή
κάποτε οδήγησε γυμνή
εκείνη την στιλπνή
και απόκρημνο γυναίκα

12β. Όλην αυτήν την άμμο

Μικρές παράλιες θεότητες
Τα περιδέραιά των έλυναν
Και με τον χαλαζία των
Δοκίμαζαν τις Συμπληγάδες
Η έκλειψίς των έφερεν
Όλην αυτήν την άμμο

14. Αμαδρυάδες

Ώρες κοιτάζουν ερευνητικώς
Συγκεχυμένες και ρευστές εικόνες
Ίσως ελπίζοντας ότι θα δουν μορφές
Που μυστικώς τις νοσταλγούν αιώνες

[Θέρος 1984]

19. Τα πρώτα απογεύματα

Απ’ το παράθυρο του Κλαμπ του Ἱπποκάμπου
Κοιτάζαμε όλοι προς την θάλασσα
Μηχανικά σχεδόν
εβάδιζαν οι άνθρωποι στην παραλία
Περιοδικά σχεδόν
κάποιους τους άρπαζε η θάλασσα
Και εστοιχημάτισα ότι η θάλασσα
τους επανέφερε με κάποιο τρόπο
Πως τα 'χαν σκηνοθετήσει όλα
οι άνθρωποι και η θάλασσα
για να τραβούν την προσοχή μας

[Αθήνα, 1984]

21. Του Φυτικού Βασιλείου

Α.
εύβενθος (το), θιννόλια, χαρπανούφα, δίκρυφο, ρασόφυλλο, εποχάκι
Σκιφούνι, φρακιννότο, ταρταρόρριζα, πέρχολλα, σπράθαμνο, κιλκυκλώνι
Β.
Αναρριχητικά και εανέρια ή εναέρια: κίρκικρυ, φούγονγος (το)

[~ 1984-5]

29. -ΛΜ-

Τα σφάλματα επιζούν ως έντομα
Γι' αυτό και η τελειότης των – που κάποτε εκπλήσσει

36. Στροφές

Της Ρ. της Θ.

Ποίησι που δεν τρώγεται Στο νερό ένα γράμμα
– Εμείς γυρίζουμε στην πόλι μας
–Που έχει κρυφό το πρόσωπο και μιά τεράστια πλάτη
Λοιπόν:
Εσείς γυρίζετε στην πόλι-σας
Εμείς απλώς γυρίζουμε

37. Ώρα

Ώρα Ελλάδος δεκαοκτώ
Ώρα να ανάψουν τα ροδάκινα
Που από τις τέσσερεις έχουν αρχίσει να αιωρούνται
Γυαλιά στις φλέβες του καλοκαιριού Και φύλλα πικροδάφνης

[~1984-5]

41. Η σειρά των πραγμάτων & όλα αυτά

Πάντοτε έρχεται η σειρά των πραγμάτων
Όμως μπορεί να μην είμαστε
πια με τα πράγματα
Γιατί ανυπόμονοι κάποτε φύγαμε
Ή γιατί φύγαμε όπως τα είδαμε να έρχονται

 

αυτόν το μήνα οι εκδότες προτείνουν: