Μούρες


Χοντρός μαρκαδόρος
για κούτες συσκευασίας

Ρετάλια 11,5 x 8,5 από ετικέτες
διαφανούς αυτοκόλλητου

Χειρονομίες μηχανικές
Γραμμές εκτός ελέγχου
εκτός ορίων, εκτός νοήματος

Διάρκεια οχτώ λεπτά εφτά δεύτερα

Mens agitat molem

Σοβαρά;

1.6.2021

Μούρες Μούρες Μούρες Μούρες Μούρες Μούρες Μούρες Μούρες Μούρες Μούρες Μούρες Μούρες Μούρες

 

 

 

αυτόν το μήνα οι εκδότες προτείνουν: