Ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ (2015). Τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ (1970), διδάκτωρ ΕΜΠ (1974) και Πανεπιστημίου της Ουψάλας (1976). Υφηγητής ΕΜΠ (1978), τακτικός καθηγητής Ανωτέρας Γεωδαισίας και Χαρτογραφίας στην Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ (1979-2015), με σχετική δραστηριότητα σε Σουηδία, ΗΠΑ, Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, Αυστρία. Πρόεδρος της επιτροπής για την «Χαρτογραφική Κληρονομιά στην Ψηφιακότητα» της Διεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης (2006-2019) και από το 2016 μέλος της επιτροπής για τη «Γεωδαισία» της Βαυαρικής Ακαδημίας Επιστημών. Ίσρυσε τη Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδος (1994), το Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (1997) και εκδίδει το διεθνές διαδικτυακό περιοδικό e-Perimetron (2006-). Επίτιμος Εταίρος της Διεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης από το 2019.