(Θεσσαλονίκη 1948). Ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ. Σπούδασε τοπογράφος μηχανικός στο ΕΜΠ (1970), διδάκτωρ του ΕΜΠ (1974) και του Πανεπιστημίου της Ουψάλας (1976). Υφηγητής ΕΜΠ (1978), τακτικός καθηγητής της Ανωτέρας Γεωδαισίας και Χαρτογραφίας στην Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ (1979-2015), με ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα σε Σουηδία, ΗΠΑ, Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία. Από το 2006 είναι πρόεδρος της επιτροπής για την «Χαρτογραφική Κληρονομιά στην Ψηφιακότητα» της Διεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης και από το 2016 μέλος της επιτροπής για τη «Γεωδαισία» της Βαυαρικής Ακαδημίας Επιστημών. Έχει ιδρύσει τη Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδος (1994), το Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (1997) και είναι εκδότης του διεθνούς διαδικτυακού περιοδικού e-Perimetron (2006).