Με ειδίκευση στη μετεωρολογία της λογοτεχνίας, οι Δράχου & Χούδρα έχουν (εφόσον δεν πρόκειται για ένα άτομο) αναγνωριστεί ως κορυφές στον κλάδο τους, που νεφοσκεπώς βουλώνουν τρύπες του όζοντος. Ο εξ αυτών υετός χωρίς φτερά συνεχώς δροσίζει.