Νεανικά άρθρα

Άρθρα στον τοπικό Τύπο της Φλώρινας (εφ. «Έθνος», 3/6, 19/8, 23/9/1967) λίγο μετά την επιβολή της Δικτατορίας (21 Απριλίου 1967). Ο Μ.Σ. 22 ετών.


Νεανικά άρθρα
Νεανικά άρθρα
Νεανικά άρθρα
ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
 

αυτόν τον μήνα οι εκδότες προτείνουν: