Το όνομα του θηρίου

Το όνομα του θηρίου
Το έμβλημα του πονηρού, ο ωραίος Συχέμ και η κυκλοφοριακή συμφόρηση


Φυλλoμετρώντας, μάλλον τυχαία, τον εβδομηκοστό έβδομο τόμο των έργων τής Μαγδαληνής Μοναχής, Ηγουμένης της Ιεράς Μονής Αναλήψεως Κοζάνης, πληροφορούμαι, χωρίς άλλη εισαγωγή, ότι ήλθε η στιγμή να χωριστεί η ανθρωπότης στα δύο. Μέχρι τώρα ο Σατανάς πέτυχε να χωρίσει τα έθνη, τις οικογένειες, την Eκκλησία, σήμερα θα χωρίσει την ανθρωπότητα ολόκληρη σκισμένη στα δυο σαν το παραπέτασμα του ναού. Από τη μια θα σταθούν οι άνθρωποι που θα έχουν χαραγμένο στο μέτωπο χρυσό σταυρό κι από την άλλη οι σημαδεμενοι με το μαύρο χαραγμα, τον αριθμό 666.

Η συγγράψασα Μαγδαληνή Ηγουμένη αφιερώνει το βιβλίο της στους Ορθόδoξoυς Xριστιαvoύς που θα χύσουν το αίμα τους υπέρ της αγάπης του Κυρίου, υπό του Αντιχρίστου και των οπαδών του που θα λάβουν το χάραγμα του ονόματός του, χξζ΄= 666.

Η μικρή μου πείρα με κείμενα εκτός εμπoρίου έχει εδραιώσει μέσα μου την πεποίθηση ότι το μυστικό νόημα των λέξεων, όταν δεν αναδύεται με την πρώτη επαφή, βρίσκεται ακριβώς πίσω από αυτές. Αφήνομαι τότε σε μια περιπλάνηση που στη χειρότερη περίπτωση, ακόμη κι όταν τα μυστικά λόγια μένουν αξεδιάλυτα, έχει σαν κέρδος μια σειρά μικρές ιστορίες.

Αρχίζοντας από το Βιβλίο των Bιβλίων διαβάζουμε στο κεφ. ιγ' 17.18 της Αποκαλύψεως:

17 κα ν μή δύναται μηδες ν γοράσ ν πωλήσ, εμή χων τ χάραγμα, τ νομα το θηρίου τν ριθμν το νόματος ατο.
18 δ εναι σοφία· στις χει τν νον, ς λογαριάσ τν ριθμν το θηρίου · διότι εναι ριθμς νθρώπου· κα ριθμς ατο εναι χξς´.*

Στην αρχή του ιδίου κεφαλαίου ό φλεγόμενoς Ιωάννης κυλισμένος μέσα στο αίμα των οραμάτων του παραθέτει την περιγραφή του θηρίου: όμοιο με πάρδαλιν, τα πόδια του σαν της αρκούδας και το στόμα του στόμα λιονταριού. Έχει κεφάλια επτά και κέρατα δέκα και πάνω στα κέρατά του δέκα διαδήματα και πάνω στις κεφαλές του ονόματα βλασφημίας. (Δεν ξέρω γιατί ο Χ.Λ. Μπόρχες στο βιβλίο του των Φανταστικών Όvτων δεν συμπεριέλαβε τα τέρατα του Ιωάννη. Μια εξήγηση ίσως είναι ότι δεν τα θεωρούσε και τόσο φανταστικά).

Ο W.W. ισχυρίζεται σε μια μελέτη του ότι ο αριθμός 666 είναι ένα έμβλημα του πονηρού. Δεν έχει εξακριβωθεί αλλά υπονοείται ότι πρόκειται για τον Συχέμ, γιο του Εμμώρ, διαφθορέα της όμορφης Δείνας, κόρης της Λείας και του Ιακώβ. Το όνομα του εραστή ShKM BN chMVR, χρησιμοποιώντας τους δέκα αριθμούς και τα είκοσι δύο γράμματα του εβραϊκού αλφαβήτου, μας δίνει:

Sh = 300
Κ = 20
Μ = 4Ο
Β = 2
Ν = 50
Ch = 8
Μ = 40
V= 6
R = 200
ShKM ΒΝ ChMVR = 666

Ανατρέχoντας στο κεφ. λδ' 1.2 της Γενέσεως διαβάζουμε:

1 Και ξλθε Δείνα θυγάτηρ τς Λείας, τν ποίαν γέννησεν ες τν᾿Ιακώβ, δι ν δη τς θυγατέρας το τόπου.
2 κα δν ατν Συχέμ, υἱὸς τo μμώρ, το Εαίου, ρχοντος το τόπου , λαβεν ατήν, κα κοιμήθη μετατς, κα ταπείνωσεν ατήν.

Ακολουθεί μια σειρά συγκρούσεων και αντιδικιών μέσα στις οποίες ό ωραίος Συχέμ παρακαλεί τον Εμμώρ να τού πάρει τη Δείνα για γυναίκα του. Τα αδέρφια της Δείνας δέχονται το γάμο με το μοναδικό όρο: ο Συχέμ και μαζί όλος ο λαός του άρχοντα Εμμώρ, παν αρσενικόν, να περιτμηθεί. Έτσι κι έγινε. Την δε τρίτη ημέρα από την περιτομή, όταν όλοι ήταν βουτηγμένοι μέσα στον πόνο, δύο αδέρφια της Δείνας μπήκαν στην πόλη και κατέσφαξαν τους πάντες, παίρνοντας μαζί τους την αδερφή τους, τα πρόβατα, τα βόδια και τους όνους του Εμμώρ και πάσαν την περιουσίαν.
Ο G.Η. που έχει αναλώσει τη ζωή του στη μελέτη των μυστικών νοημάτων των λέξεων θεωρεί το 666 τον αγαπημένο του αριθμό και επιμένει ότι σημαίνει σοφία. Ο ισχυρισμός του δεν φαίνεται αστήρικτος αν εφαρμόσουμε στη λέξη RSVT, που σύμφωvα με τους περισσότερους μελετητές σημαίνει αρχή, την προηγούμενη αντιστοιχία γραμμάτων και αριθμων:

R = 200
S = 60
V = 6
Τ = 400
RSVT = 666


Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η Γένεσις αρχίζει με τις λέξεις μπε-ρασίτ, δηλ. ἐν ἀρχῇ.

Κινούμενοι σε συγγενικά με τον G.H. πεδία πληροφορούμαστε ότι 666 είναι ο αριθμός του Θηρίου, του Ανθρώπου που έχει συνδεθεί με τον Σατάν, τον Μωάμεθ, τον Πάπα κ.λπ. Και μια μικρή, ασήμαντη εκ πρώτης όψεως, αποκάλυψη: ο αριθμός 666 αντιστοιχεί στην εβραϊκή λέξη SVRT, που σημαίνει Ήλιος. Έχουμε:

S = 60
V = 6
R = 200
T = 400
SVRT = 666


Αλλά η λέξη SVRT (Ήλιος) προκύπτει από τη λέξη RSVT (αρχή) με μια απλή μετάθεση του γράμματος Ρ προς τα δεξιά. Δεν πρέπει να είναι τυχαίο που ο Ήλιος, η Αρχή και ο Σατανάς έχουν προκύψει απλά από διαφορετική διάταξη των ιδίων τεσσάρων γραμμάτων του εβραϊκού αλφαβήτου.

Ένας παλιός σοφός, ο Ερατοσθένης, αποφάσισε καποτε να ταξιδέψει στη Συήνη της Αιγύπτου. Εκεί στις ερημιές έσκαψε ένα λάκκο κι έκατσε και περίμενε την ηλιακή ισημερία. Την κατάλληλη στιγμή παρατήρησε, κουνώντας το κεφάλι με ικανοποίηση, τις ακτίνες του Ήλιου να πεφτουν κάθετα μέσα στο λάκκο του. Μισο-αστεία μισο-σοβαρά, πήρε ένα κεραμίδι και γυρνώντας την πλάτη του την ώρα που μηδενίζονται οι ίσκιοι χάραξε πάνω του:

S = 200
Y = 400
H = 8
N = 50
H = 8
SYHNH = 666


Προχωρούμε σε τολμηρότερες συνθέσεις. Χρησιμοποιώντας τις αντιστοιχίες ανάμεσα στους δέκα αριθμούς και τα είκοσι τέσσερα γράμματα του ελληνκού αλφαβήτου, έχουμε:

Χ = 600
P = 100
I = 10
S = 200
T = 300
O = 70
S = 200
XRISTOS = 1.460

Κατασκευάζουμε στη συνέχεια ένα τετράγωνο με πλευρά τον αριθμό 1.480. Αν μετρήσουμε τη διαγώνιο του τετραγώνου αυτού βρίσκουμε τον αριθμό 2.093 (στην πραγματικότητα ο ακριβής αριθμός είναι 2.093,036 αλλά χάριν της αρμονίας του Σύμπαντος μερικά δεκαδικά ψηφία διασκορπίζονται στο άπειρο).

Αν τώρα με προσοχή καμπυλώσουμε τη διαγώνιο του 2.093 σε περιφέρεια ενός τέλειου κύκλου, μπορούμε να υπολογίσουμε τη διάμετρο του κύκλου αυτού διαιρώντας το 2.093 με τον αριθμό π. (Ο αριθμός π είναι ένας μαγικός αριθμός που ισούται με 3,14159 και αντιστοιχεί στο ρητό: ε Θες μέγας γεωμετρε, δηλ. σε κάθε λέξη του ρητοῦ αντιστοιχεί και ένα ψηφίο του π.) Κάνοντας τη διαίρεση 2.093 : 3,16159 βρίσκουμε τον αριθμό 666.

Ξέρω πως όλα αυτά θα θεωρηθούν αποκυήματα της φαντασίας ενός ξένου, μεσαιωνισμοί. Αλλά, πολίτες Αθηναίοι, δημοσιογράφοι, ταξιτζήδες, τροχονόμοι και συνδικαλιστές, τα πράγματα είναι σαφώς πολυπλοκότερα απο μια τρίωρη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο του άστεως.

Περιοδικό Το Τέταρτο, #25, 1987

*[ΣτΕ: ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τη μετάφραση του Νεοφύτου Βάμβα]


Το όνομα του θηρίου
ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
 

αυτόν το μήνα οι εκδότες προτείνουν: