Πόλεμος

Πόλεμος

Käthe Kollwitz, Πόλεμος (Krieg) 1921–22 (δημοσιεύτηκε το 1923) | MoMA

ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
 

αυτόν το μήνα οι εκδότες προτείνουν: