Ιππόκαμπος

Αν ο χρόνος είναι ανεξαγόραστος

Τότε ο πόνος τι είναι;

Αν ο πόνος είναι ανυπόφορος

Τότε ο φόνος τι είναι;

Αν ο φόνος είναι αξεπέραστος

Τότε ο φθόνος τι είναι;

Αν ο φθόνος είναι πυρκαγιά

Τότε ο στόνος τι είναι;

Αν ο στόνος είναι οδυνηρός

Τότε ο κλώνος τι είναι;

Αν ο κλώνος είναι χρυσός

Τότε ο γόνος τι είναι;

Αν ο γόνος είναι παρθενογένεση

Τότε το μέλλον του αιώνος τι είναι;

Αν το μέλλον του αιώνος είναι ποίημα

Τότε, μόνο του είναι.

Ιππόκαμπος

Ετσι μίλησε ο Ιππόκαμπος και με τα λόγια αυτά

από αλογάκι της θάλασσας μεταμορφώθηκε

σε αλογάκι της Παναγίας.

 

αυτόν το μήνα οι εκδότες προτείνουν: