Νικόλαος ο διά Χριστόν Σαλός

Νικόλαος ο διά Χριστόν Σαλός


( Πσκωφ, Μεγάλη Τεσσαρακοστή 1570 )


•••

Όπου την Μεγάλη Τεσσαρακοστή του 1570, ο Ιβάν ο Δ΄, ο επιλεγόμενος Τρομερός, επανακάμψας από την πυρπόλησιν του Νόβγκοροντ, έφτασε εν Πσκωφ, δια να πράξει ο παμμίαρος, κι εκεί τα ίδια.

Το μακάριο πετεινό του ουρανού, ονόματι Νικόλαος, ζων εν τη πόλει ταύτη περιφερόμενος ως νεκρός, μονοχίτων και ασάνδαλος, διά χειμώνος και θέρους, εις τα χιόνια και τους καύσωνες, πήγε στον διοικητή και τον προέτρεψε να δεχθεί τον Τρομερό ηγεμόνα με τιμές, κατά το έθος. Παρετέθησαν κατά μήκος των δρόμων, τράπεζες με ψωμί κι αλάτι.

Μετά το πέρας της Λειτουργίας, ο Ιβάν επηρμένος δια την ευλάβειάν του, εκάλεσε τον Άγιο να λάβει την ευχή του. Ο ρακένδυτος Νικόλαος επαρρησιάσθη, προσφέροντας του ένα κομμάτι χοιρινό κρέας, αιματόβρεχτον.

Εξοργισμένος ο Ιβάν και έξαλλος, ούρλιαξε: «Εγώ είμαι Χριστιανός, κρέας δεν τρώγω την Σαρακοστή!» — «Το αίμα των Χριστιανών το ρουφάς όμως με την οκά!», απάντησε ο Νικόλαος.

Ο Ιβάν, διέταξε να τον μαστιγώσουν κι ο σαλός, άρχισε να τραγουδά ένα εορταστικό λαϊκό τραγούδι. Αποστομώθηκε ο Τρομερός Ιβάν, τα μάζεψε κι αιφνιδόν έφυγε με τα στρατά του.

Ο σαλός Νικόλαος, συνέχισε να ανάπτει τας κανδήλας των νεκρών και να κοιμάται στον τάφο, τον οπού ιδίαις χερσίν είχε σκάψει.

ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
 

αυτόν το μήνα οι εκδότες προτείνουν: