Παντούμ

«Πλειάδες»
«Πλειάδες»Ευμένεια

Ευμένεια
η ανυπαρξία
κοινών
πατρίδων

η ανυπαρξία
αποκλεισμένων
πατρίδων
ανήμερων σκέψεων

αποκλεισμένων
ψιθυρισμών
ανήμερων σκέψεων
δερματογραφία

ψιθυρισμών
σε δασώδη
δερματογραφία
ερμητική στο φως

σε δασώδη
δίνη
ερμητική στο φως
άγρια καρδιά.

Αστραπιαία

Εδώ
τριγύρω
ανεπιφύλακτα
φόβος

τριγύρω
αλήθειας
φόβος
ολέθριας

αλήθειας
αστραπιαία
ολέθριας
τώρα

αστραπιαία
προσήνεια
τώρα
εδωτινή

ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
 

αυτόν το μήνα οι εκδότες προτείνουν: