Άγρια ανερημιά,

Άγρια ανερημιά,
Μικρό παντούμ

Αγριολούλουδα με συνηθισμένα ονόματα.
Αγριολούλουδα με ασυνήθιστα ονόματα.
Αγριολούλουδα με επιστημονικά ονόματα.
Αγριολούλουδα με ασυνήθιστα παρωνύμια.

Αγριολούλουδα με ασυνήθιστα ονόματα.
Αγριολούλουδα με πολλά ασυνήθιστα παρωνύμια.
Αγριολούλουδα με ασυνήθιστα παρωνύμια.
Αγριολούλουδα με επιστημονικά ονόματα σαν συνηθισμένα.

Αγριολούλουδα με πολλά ασυνήθιστα παρωνύμια.
Αγριολούλουδα συνηθισμένα σε ασυνήθιστα ονόματα.
Αγριολούλουδα με επιστημονικά ονόματα σαν συνηθισμένα.
Αγριολούλουδα συνηθισμένα σε ασυνήθιστα παρωνύμια.

Αγριολούλουδα συνηθισμένα σε ασυνήθιστα ονόματα.
Αγριολούλουδα ασυνήθιστα σε ασυνήθιστα ονόματα.
Αγριολούλουδα συνηθισμένα σε ασυνήθιστα παρωνύμια.
Αγριολούλουδα ασυνήθιστα σε συνηθισμένα ονόματα.

Αγριολούλουδα ασυνήθιστα σε ασυνήθιστα ονόματα.
Αγριολούλουδα ασυνήθιστα σε επιστημονικά ονόματα.
Αγριολούλουδα ασυνήθιστα σε συνηθισμένα ονόματα.
Αγριολούλουδα συνηθισμένα σε ασυνήθιστα επιστημονικά ονόματα.

Αγριολούλουδα ασυνήθιστα σε επιστημονικά ονόματα.
Κάτι άγριο τόσο συνηθισμένο, τόσο οικείο, τόσο ανοιχτό σε κάθε όνομα.
Αγριολούλουδα συνηθισμένα σε ασυνήθιστα επιστημονικά ονόματα.
Κάτι άγριο ταυτισμένο με κάθε όνομα.

Κάτι άγριο τόσο συνηθισμένο, τόσο οικείο, τόσο ανοιχτό σε κάθε όνομα.
Κάτι άγριο ταυτισμένο με κάθε ανωνυμία.
Κάτι άγριο ταυτισμένο με κάθε όνομα.
Κάτι άγριο ταυτισμένο με την απροσπέλαστη αγριήλα του.

Κάτι άγριο ταυτισμένο με κάθε ανωνυμία.
Κάτι άγριο στην ερημιά του.
Κάτι άγριο ταυτισμένο με την απροσπέλαστη αγριήλα του.
Ερημιά ταυτισμένη με την οικειότητα.

Κάτι άγριο στην ερημιά του.
Σταγόνες ερημιάς.
Ερημιά ταυτισμένη με την οικειότητα.
Σταγόνες εμμένειας.

Σταγόνες ερημιάς.
Σταγόνες στιγμών.
Σταγόνες εμμένειας.
Σταγoνώνες ευφορικής ανερημιάς

ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
 

αυτόν το μήνα οι εκδότες προτείνουν: