Προθέσεις μιας πρόθεσης

Προθέσεις μιας πρόθεσης

ΜΙΚΡΟ ΠΑΝΤΟΥΜ

Ωραία μέρα πάλι στη Θεσσαλονίκη
ακούω κτήρια, δρόμους, δέντρα να μου λένε
η πραγματικότητα του παραπέντε ρητορεύει
δεν είμαι παράδοξη ή οξύμωρη

ακούω κτήρια, δρόμους, δέντρα να μου λένε
ενώ η χώρα της παράκαμψης επιμένει
δεν είμαι παράδοξη ή οξύμωρη
είμαι μια ευθύτητα, μια πραγματικότητα αυθεντική

ενώ η χώρα της παράκαμψης επιμένει
η παραλογοτεχνία μού παραμιλά
είμαι μια ευθύτητα, μια πραγματικότητα αυθεντική
σε μια παραοικονομία παραστωική

η παραλογοτεχνία μού παραμιλά
στην παραεκπαίδευση δίπλα ν’ αγρυπνώ
σε μια παραοικονομία παραστωική
η παραϋγεία παραγγέλνει

στην παραεκπαίδευση δίπλα ν’ αγρυπνώ
φωτίζοντας της χώρας την παραπολιτική
η παραϋγεία παραγγέλνει
παρασιτία παραχορταστική

φωτίζοντας της χώρας την παραπολιτική
σε παρακράτος που μακάριο το παραδέρνει
παρασιτία παραχορταστική
ωραίας πάλι μέρας στην πόλη.

ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
 

αυτόν το μήνα οι εκδότες προτείνουν: