Απόψεις

( Απόπειρα με σινική, 4 )


Ζήτησε, την πρώτη φορά, να πει την άποψή του·
αρνήθηκαν — την είπε και τον εξευτέλισαν.

Ζήτησε, την δεύτερη φορά, να πει την άποψή του·
συναίνεσαν — την είπε και την εξευτέλισαν.

Ζήτησαν τότε αυτοί, την τρίτη φορά, να πει την άποψή του·
ζήτησε πνευματικά δικαιώματα — αρνήθηκαν·
είπαν αυτοί την άποψή του — την εγκωμίασαν.

[ Από τα Ποιήματα του καιρού ]

ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
 

αυτόν το μήνα οι εκδότες προτείνουν: