Πέντε Ποιήματα του καιρού

Από τις σκέψεις του κ. Ελιέζερ

    4.

Πολλοί κρίνουν αλυσιτελή την συνεχή πορεία κάποιων προς την Ανατολή. Λένε πως μόνο την ώρα των γενεθλίων φέρνει πιο κοντά – μια φορά το χρόνο.


        5.

Φεύγουν τα πάθη, καιρός για λάθη. Φεύγουν τα λάθη, καιρός για πάθη.

Έκθεση Art Week, Ηλιούπολις, Κάιρο, Νοέμβριος 2022
Έκθεση Art Week, Ηλιούπολις, Κάιρο, Νοέμβριος 2022

        6.

Τα σπουργίτια, ακόμη κι αν κράζουν, άκρη δεν βγάζουν. Οι κάργιες κράζουν πιο πολύ. Οι κακοί επαγγελματίες θα επισκιάζουν πάντα τους καλύτερους ερασιτέχνες.

                7.

Άνθρακες ο θησαυρός. Στον άνθρακα ολοταχώς. Αποθησαύριση η ανθράκευση. Για κάποιους πάντα.

Έκθεση Art Week, Ηλιούπολις, Κάιρο, Νοέμβριος 2022
Έκθεση Art Week, Ηλιούπολις, Κάιρο, Νοέμβριος 2022

Covid spleen

Τελικά ενέδωσε, πολλή η πολιορκία.

Έλα να σου δώσω τον ιό μου.

Και φυσικά μετά φιλί – μαζί με βήχα πολύ.

Έκθεση Art Week, Ηλιούπολις, Κάιρο, Νοέμβριος 2022
Έκθεση Art Week, Ηλιούπολις, Κάιρο, Νοέμβριος 2022
ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
 

αυτόν το μήνα οι εκδότες προτείνουν: